This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies

Close

PAPY Z ZAKŁADEM POPRZECZNYM

Nowa metoda wykonania zakładu poprzecznego
( tak jak obecnie wzdłużnego) polega na równoczesnym podgrzaniu wierzchniej i spodniej warstwy papy aż do momentu stopienia folii i rozgrzania masy bitumicznej. Takie łączenie powoduje trwałe zwulkanizowanie się wstęg w miejscu zakładu poprzecznego.

Zalety:

 • Mocniejsze i szczelniejsze połączenie dwóch wstęg pap
 • Połączenia takich pap są trwalsze i szczelniejsze
 • Wykonanie pozwala zaoszczędzić czas i zużycie gazu
 • Powierzchnia zakładu poprzecznego wykończona folią PET
 • Łatwiejszy i szybszy montaż

Proces zgrzewania papy z zakładem poprzecznym


SELF-ADHESIVE SYSTEM

Papy SAMOPRZYLEPNY WERNER montuje się wykorzystując ich naturalne właściwości samoprzylepne. Montaż pap do podłoża nie wymaga użycia palników gazowych, zgrzewarek ani innych urządzeń.
 

 • duża oszczędność gazu
 • szybszy i łatwiejszy montaż
 • spód papy zabezpieczony silikonowana folią
 • tylko aktywacja cieplna zakładów poprzecznych i podłużnych
 • powierzchnia zakładu poprzecznego i podłużnego
  wykończona folią PET

Proces montażu papy samoprzylepnej


Roofing felt

UNDER COVER

Stanowią ostateczną warstwę ochronną, zgrzewane są do pap podkładowych; ich charakterystyczną cechą, umożliwiającą szybkie rozróżnienie papy nawierzchniowej od podkładowej, jest fabrycznie wykonany pas bez posypki, umieszczony wzdłuż dłuższego boku, który ułatwia zgrzanie ze sobą kolejnych wstęg papy.

Read more

BOTTM COVER

układane są bezpośrednio na podłożu, a ponieważ nie mają warstwy ochronnej wykonanej z posypki, wymagają zastosowania na nich papy nawierzchniowej; zabezpieczają również podłoże (styropian, deskowanie) przed bezpośrednim oddziaływaniem ognia w trakcie zgrzewania.

Read more

SYSTEMS

 • VENTILATION MEMBRANES

  Main purpose of the vapour diffusion roofing membranes is to waterproof the roof but they also possess ventilation function allowing water excess to escape from under the membrane.

  Membrane’s underside contains specially formed maze of channels which allow excess vapour move from the roof to the breather vent and prevent blistering.
   

  Read more >>
 • GREEN ROOFS

  Green roof absorbs carbon monoxide, increases life span and protects roof’s surface from the UV rays, prevents construction from overheating and temperature fluctuations,suppresses noise, increases fire resistant capabilities, partially reduces water run-off helping to decrease pressure on drainage systems.

  Read more >>
 • FIRE-RESISTANT SYSTEM

  Fire-resistant system “Ognioodporny Werner”, designed by Werner Janikowo, identifies following fire resistance categories: RE15, REI15, RE20, REI20, RE30 and REI30 based on product fire resistant behaviour inside the building.

  This system allows to make roof coverings for buildings that require special technical solutions improving quality of performed work and, above all, increasing safety of people and their belongings.

  Read more >>
 • TANKING MEMBRANES

  Tanking membranes are used to protect underground elements of the buildings which are exposed to damp form frequent or constant water penetration under the pressure.

  Proper insulation of foundations and other parts of construction which are exposed to the direct contact with water is essential for the corret functioning of the building.

  Read more >>
 • SELF-ADHESIVE

  Self-adhesive membranes SAMOPRZYLEPNY WERNER  are applied using thier natural selfdhesive properties. Instalation does not required the use of gas torches, welding tools or other appliances.

  Due to its hight quality, SAMOPRZYLEPNY WERNER membranes are ideal for applications directly on thermal insulation from expanded polysterene layer when heat is appiled to the top layer, but most importantly, creates a selfsufficient waterproof layer.

  Read more >>

COMPANY

Werner Janikowo Sp. z o.o. is a manufacturer of modified and oxidised heat welded roofing membranes and bituminous shingles. The company was established in 2003 and consequently seeks new market opportunities for its products. .


Werner Janikowo Sp. z o.o.
ul. Jagiellończyka 6 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-28-01-064 REGON: 211260373

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Nr KRS 0000147619
Kapitał Zakładowy 2.264.500,00 PLN

Read more >>

PRODUCTION


Przedsiębiorstwo WERNER JANIKOWO Sp. z o.o. jest obecne na polskim rynku od 2003 roku, a od 2006 także na rynkach europejskich.

Odpowiedzialny Biznes (CSR*) to wdrożona przez nas strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. CSR to dla nas nieodłączny element nowoczesnego zarządzania i długoterminowa inwestycja w budowanie relacji z klientami i z całym otoczeniem, w którym funkcjonujemy. Podejmując decyzje biznesowe mamy na uwadze, oprócz wyników ekonomicznych, także dobro pracowników przedsiębiorstwa, lokalną społeczność i uwarunkowania środowiskowe. Dążymy do stanu równowagi pomiędzy dochodowością przedsiębiorstwa a interesem społecznym.


CONTACT
LOCALIZATION