Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT CSR 2008

Werner Janikowo Sp. z o.o. jest polskim producentem modyfikowanych i oksydowanych pap zgrzewalnych. Zakład produkcyjny mieści się w Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza w województwie lubuskim.

Nasze atuty to:
 

  • Nowoczesne linie technologiczne gwarantujące wysoką jakość wyrobów
  • Fachowość i doświadczenie naszych pracowników
  • Moce produkcyjne gwarantujące ciągłość i systematyczność dostaw
  • Perfekcyjna obsługa handlowa i techniczna
     

Myślą przewodnią prowadzonej przez nas Misji i Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest kierowanie się dobrem klienta poprzez:
 

  • Dostarczanie na rynek wyrobów wyłącznie najwyższej jakości
  • Nieustanne doskonalenie procesu produkcji
  • Ciągłe monitorowanie jakości surowców i produktów gotowych
  • Udział wszystkich pracowników w podnoszeniu jakości produkcji


Raport CRS

Papa Werner


Wprowadzenie


Przedsiębiorstwo WERNER JANIKOWO Sp. z o.o. jest obecne na polskim rynku od 2003 roku, a od 2006 także na rynkach europejskich.


Odpowiedzialny Biznes (CSR*) to wdrożona przez nas strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. CSR to dla nas nieodłączny element nowoczesnego zarządzania i długoterminowa inwestycja w budowanie relacji z klientami i z całym otoczeniem, w którym funkcjonujemy. Podejmując decyzje biznesowe mamy na uwadze, oprócz wyników ekonomicznych, także dobro pracowników przedsiębiorstwa, lokalną społeczność i uwarunkowania środowiskowe. Dążymy do stanu równowagi pomiędzy dochodowością przedsiębiorstwa a interesem społecznym.


Misją Werner Janikowo jest kierowanie się zawsze dobrem klienta i przestrzeganie zasad etyki biznesowej.


Kęszyca Leśna, 30.06.2008r.
Tomasz A. Wiśniewski Prezes Zarządu Werner Janikowo Sp. z o.o.


*Corporate Social ResponsibilityNajważniejsza jest jakość


Papa Werner

Kierowanie się zawsze dobrem klienta przejawia się dbałością o perfekcjonizm w każdym naszym działaniu: zaczynając od kampanii marketingowych, poprzez profesjonalizm przedstawicieli handlowych, rzetelność pracowników biura obsługi klienta, fachowość pracowników produkcyjnych, skrupulatność pracowników laboratorium, skuteczną obsługę posprzedażową, na wyjątkowym programie lojalnościowym dla naszych klientów kończąc.

Regaty Werner Cup dają naszym klientom możliwość uczestnictwa w prawdziwie sportowej żeglarskiej rywalizacji. Dodatkowym ich atutem jest fantastyczna oprawa krajobrazowa - w roku 2008 wybrzeża Chorwacji, w 2009 wyspy Grecji. 
 

Werner CUP regaty


Jesteśmy perfekcyjni pod względem logistycznym - jasne, zrozumiałe procedury i szybka reakcja kompetentnych pracowników działu handlowego zapewnia klientowi skrócenie okresu realizacji zamówienia do absolutnego minimum.

Bezdyskusyjna jest bardzo wysoka jakość naszych produktów. Jakość ta została potwierdzona nie tylko otrzymanym przez WERNER JANIKOWO certyfikatem wydanym przez TUV Rheinland na System Zarządzania zgodny z normą ISO 9001:2015, ale też uhonorowaniem naszej Spółki przyznanym w listopadzie 2006 przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością certyfikatem Najwyższa Jakość w Budownictwie.

Solidny Pracodowaca Roku


Efekty w postaci certyfikatów, nagród i wyróżnień przyniosła nasza codzienna praca nastawiona na wybór najlepszych dostawców, nieustanne monitorowanie jakości surowców, procesu produkcyjnego i jakości wyrobów gotowych. Stale poszukujemy nowych rozwiązań technologicznych. Na bieżąco reagujemy na oczekiwania rynku, wprowadzamy nowe produkty i ulepszamy te już produkowane.
 

Papa Werner

CECE


Środowisko dla przyszłych pokoleń
 

Papa Werner


Jako przedsiębiorstwo świadome współodpowiedzialności za środowisko naturalne przestrzegamy wszystkich nakładanych przez państwo polskie i Unię Europejską przepisów z zakresu ochrony środowiska. Nie zadowala nas plan minimum - wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 potwierdzony certyfikatem wydanym przez TUV Rheinland.
 

Papa Werner


Wnikliwie analizujemy naszą technologię i szukamy obszarów, w których możemy jeszcze bardziej zminimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne. Prowadzimy szkolenia wewnętrzne ukierunkowane na budowanie powszechnej świadomości, iż odpowiedzialność za stan środowiska ponosi każdy z nas każdego dnia - oszczędzając energię elektryczną, paliwo i wodę czy segregując odpady.
 

Papa Werner


W kwietniu 2008 nasi pracownicy i ich rodziny zasadzili ponad 3000 drzew. Zalesianie terenów wpisaliśmy na stałe do naszej strategii proekologicznej.


Wspieramy społeczność lokalną

Papa Werner

Od momentu uruchomienia zakładu produkcyjnego w Kęszycy Leśnej aktywnie uczestniczymy w życiu mieszkańców tutejszego sołectwa. Jesteśmy współorganizatorem i sponsorem corocznych kolonii letnich i wycieczek dzieci nad morze. Każdorazowo z takiej formy wypoczynku korzysta ponad 50-cioro dzieci.

Dofinansowujemy zakup pomocy szkolnych. Wspieramy finansowo zakup żywności na święta i obdarowujemy dzieci mieszkające w Kęszycy Leśnej (240-cioro) słodkimi prezentami. Nie odmawiamy naszego wsparcia wszelkim instytucjom społecznym działającym na terenie sołectwa Kęszyca Leśna.


Solidny pracodawca

Solidny Pracodowaca Roku
 

Grupa Media Partner przyznała w kwietniu 2007 przedsiębiorstwu Werner Janikowo zaszczytny tytuł Solidny Pracodawca Ziemi Lubuskiej za zasługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Tytuł ten obliguje nas do nieustannej dbałości o zatrudnionych w firmie pracowników. Czytaj więcej ...
 

Papa Werner
 

Oczekujemy pełnego zaangażowania i wymagamy profesjonalizmu. Doceniamy pracowitość, sumienność, uczciwość i fachowość. Pomagamy rozwijać własne umiejętności i je doskonalić poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Pragniemy by nasi pracownicy czuli się ważnym i współodpowiedzialnym uczestnikiem procesu budowania marki WERNER JANIKOWO. Przyczyniają się do tego również wyjazdy integracyjne, spotkania firmowe i coroczna zakładowa Wigilia. Informujemy pracowników o wszelkich sukcesach i osiągnięciach przedsiębiorstwa oraz planach na przyszłość. Wspólnie przygotowujemy się do rozpoczęcia inwestycji i dalszej rozbudowy zakładu.
 

ISOISO 14001ISO

SZYBKI KONTAKT
JAK DO NAS DOJECHAĆ